Visuomenės dalyvavimas

Biržų rajono gyventojų įtraukimas į svarbių klausimų priėmimą.  Koordinacinės visuomeninės tarybos su kaimų bendruomenėmis bei visuomeninėmis organizacijomis  įsteigimas.


Darbo vietos

Patrauklių verslo sąlygų sudarymas, investicijų pritraukimas, mokesčių mažinimas (už verslo liudijimus), darbo vietų kūrimo skatinimas, specialaus savivaldybės plėtros fondo įsteigimas.


Pramoninių zonų vystymas

Pramoninių zonų vystymas Biržų miesto Plento gatvės rajone, Vabalninke, Medeikiuose, palankios geografinės padėties išnaudojimas.  Europos Sąjungos ir valstybės lėšų pritraukimas.


Energijos taupymas

Savivaldybės saulės ir vėjo elektrinių parko statyba ir savivaldybės įstaigų bei kaimų bendruomenių aprūpinimas energija.  Energiją taupančios įrangos įsigijimas, savivaldybės ir gyvenamųjų pastatų renovacijos programa.

Gyvenamasis fondas

Gyvenamųjų daugiabučių namų Biržų mieste statybos skatinimas,  sklypų gyventojų namų statybai sudarymas ir paruošimas aukcionui.

Keliai ir gatvės

Žvyrkelių asfaltavimas, šaligatvių ir apšvietimo sutvarkymas, gatvių ir kelių kokybiško remonto užtikrinimas. Vienodas dėmesys miestų ir kaimų keliams.  Finansavimo pritraukimas.

Bendradarbiavimas

Glaudaus savivaldybės, visuomeninių organizacijų, verslininkų bendradarbiavimo ir partnerystės  užtikrinimas.  

Paslaugų prieinamumas

Kokybiškų sveikatos apsaugos, švietimo, socialinių, finansinių ir kitų paslaugų užtikrinimas vietos gyventojams.  Specialistų pritraukimo programos stiprinimas.

Kurorto vystymas

Sveikatinimo kurorto bei pramogų sektoriaus vystymas ir palaikymas. Naujų traukos objektų įkūrimas. Pabiržės, Likėnų, Nemunėlio Radviliškio, Rinkuškių turistinio potencialo išnaudojimas.  Ežerų ir upių įveiklinimas.

Festivaliai ir šventės

Nacionalinio masto švenčių atkūrimas, išnaudojant stipriąsias krašto puses.  Festivalių, reklamuojančių Biržų kraštą ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse bei Skandinavijoje, inicijavimas bei pastovumo užtikrinimas.

Šiuolaikinė kultūra

Kultūros įstaigų patrauklumo didinimas, šiuolaikinių technologijų išnaudojimas, pajamų didinimas.  Didelis dėmesys projektams ir finansavimo pritraukimui.

Švietimo kokybės gerinimas

Darbo sąlygų švietimo įstaigose ir ugdymo kokybės gerinimas,  glaudus bendradarbiavimas su Biržų verslo ir technologijų mokymo centru.

Tuščių pastatų įveiklinimas

Apleistų savivaldybei priklausančių pastatų Biržų rajono kaimuose bei gyvenvietėse įveiklinimas, darbo vietų kūrimo kaimuose programa.  Kaimų bendruomenių palaikymo programa.

Komunalinis ūkis

Šilumos ūkio nuomos Biržų mieste peržiūra, vandens tiekimo ir nuotekų centralizuotų sistemų  projektų vystymas ir sutvarkymas, miestų, miestelių ir kaimų aplinkos tinkamos priežiūros užtikrinimas. 

Miškovežių kontrolė

Miškovežių judėjimo per kaimus kontrolės užtikrinimas ir nuostolių dėl kelių gadinimo išsireikalavimas.

Efektyvus lėšų panaudojimas

Kiekvienas savivaldybės išleistas euras turi nešti konkrečią grąžą rajono gyventojams.  Kasmetinio savivaldybės ir jos įstaigų profesionalaus nepriklausomo audito užtikrinimas.